Odpowiedzi na często zadawane pytania

Czy muszę się rejestrować, by korzystać z Legalmine?

Rejestracja w serwisie jest obowiązkowa.

Ile zleceń w ciągu miesiąca mogę dodać?

Kancelaria Prawna oraz Wierzyciel (podmiot będący wierzycielem masowym) mogą dodawać zlecenia bez ograniczeń. Osoba Fizyczna może natomiast dodać do serwisu 5 zleceń miesięcznie. Po wykorzystaniu puli 5 zleceń możliwe jest zwiększenie limitu, w tym celu skontaktuj się z nami za pomocą formularza „Kontakt”.

Jakie są opłaty za korzystanie z serwisu?

Przyjmowanie zleceń jest bezpłatne.

Osoba Fizyczna ponosi opłatę w sytuacji chęci wystawienia ogłoszenie po wykorzystaniu limitu 5 zleceń w danym miesiącu kalendarzowym. Opłata za każde dodatkowe ogłoszenie to 10 złotych.

Wierzyciel (podmiot gospodarczy będący wierzycielem masowym) ponosi opłatę abonamentową w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.

Kancelaria Prawna dodaje zlecenia bezpłatnie.

Jakie dane muszę podać podczas rejestracji?

Zależnie od wybrano przez Ciebie rodzaju użytkownika, wymagać możemy innego zestawu danych.

Jeżeli rejestrujesz się jako Kancelaria Prawna, Wierzyciel lub Windykator Terenowy, wymagać będziemy od ciebie podania nam danych dotyczących prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w celu weryfikacji ich poprawności.

Jeżeli natomiast rejestrujesz się jako Osoba Fizyczna – jedyne czego potrzebujemy to twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych i jednocześnie jedynym podmiotem przetwarzającym dane osobowe podane na etapie rejestracji jest spółka Aliant Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, NIP 952-21-54-209, REGON: 365996376, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649940.

Jak długo moje zlecenie będzie widoczne w systemie?

Decyduje o tym parametr „Termin”, który wskazujesz dodając zlecenie do systemu. Zlecenia których termin realizacji upłynął, są niewidoczne w systemie dla innych użytkowników.

Kto może się zarejestrować w systemie Legalmine?

Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, natomiast w tym wypadku funkcjonalność naszego serwisu jest ograniczona do możliwości składania zleceń na pozyskanie informacji, pozyskanie opinii prawnej lub zlecenie poprowadzenia sprawy przed sądem.

Podmiot zarejestrowany jako Windykator Terenowy może natomiast przyjmować zlecenia na pozyskanie informacji i windykację terenową dłużników.

Zarejestrowana w naszym systemie Kancelaria Prawna może zarówno przyjmować zlecenia na przeprowadzenie sprawy sądowej, przygotowanie porady prawnej lub przyjęcie substytucji jak również zlecać substytucję, przeprowadzenie windykacji, wizyty terenowej czy pozyskanie informacji.

W portalu Legalmine rejestrować się mogą również Wierzyciele czyli podmioty gospodarcze (również firmy windykacyjne) które za jego pośrednictwem mogą składać zlecenia na windykację terenową, pozyskanie informacji, pozyskanie opinii prawnej czy poprowadzenie sprawy sądowej.

Jakie zlecenia może dodawać Windykator Terenowy?

Windykator Terenowy nie ma możliwości dodawania zleceń. Może za to składać oferty i przyjmować zlecenia bez żadnych ograniczeń ilościowych

Jakie zlecenia może dodawać Kancelaria Prawna?

Kancelaria Prawna może zlecić substytucję, windykację, wizytę terenową oraz pozyskanie informacji.

Jakie zlecenia może dodawać Osoba Fizyczna?

Osoba fizyczna może zlecić przygotowanie porady prawnej, kompleksowe zastępstwo procesowe, windykację oraz wizytę terenową.

Jakie zlecenia może dodawać Wierzyciel?

Podobnie jak Osoba Fizyczna Wierzyciel może zlecić przygotowanie porady prawnej, kompleksowe zastępstwo procesowe, windykację oraz wizytę terenową. Wierzyciel nie jest ograniczony ilością zleceń.

Do jakich typów zleceń może dodawać oferty Windykator Terenowy?

Do zleceń w zakresie wizyt terenowych.

Do jakich typów zleceń może dodawać oferty Kancelaria Prawna?

Udzielenie porady prawnej, kompleksowe prowadzenie sprawy, substytucja na rozprawie, windykacja.

Do jakich typów zleceń może dodawać oferty Osoba Fizyczna?

Osoba Fizyczna może dodawać jedynie zlecenia, nie ma natomiast możliwości składania ofert.

Do jakich typów zleceń może dodawać oferty Wierzyciel?

Wierzyciel może oferować wykonanie usług z zakresu windykacji w tym również wizyt terenowych.

Czy jest możliwość masowego dodawania zleceń?

Tak, służy do tego opcja „Importu zleceń” dostępna w zakładce „Moje konto”. Aby z niej skorzystać, należy wypełnić umieszczoną w „Imporcie zleceń” formatkę oraz załadować ją do naszego systemu.

Jaki jest format pliku do importu zleceń?

Formatkę do importu zleceń znajdziesz pod tym odnośnikiem. Zauważ, że system importuje jedynie pliki w formacie .csv.

Aby przygotować taki plik, wypełnij formatkę w wersji excel i skorzystaj z opcji jej zapisania w formacie .csv.

Czy mogę założyć kilka kont z tym samym numerem telefonu?

Niestety nie, dla każdego konta w systemie może być przypisany tylko jeden numer telefonu.

Kiedy otrzymam dane zleceniodawcy?

Jeżeli twoja oferta zostanie zaakceptowana przez Zleceniodawcę, otrzymasz stosowne powiadomienie na swój adres e-mail. Informacja taka będzie widoczna również w zakładce z twoimi zleceniami. Dalszy kontakt ze Zleceniodawcą możliwy jest za pośrednictwem panelu „Wiadomości”. Legalmine nie przekazuje żadnych danych dotyczących Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy stronom zlecenia.

Czy mogę zmienić dane dotyczące moje konta?

W dowolnym momencie po aktywacji konta w zakładce „Moje dane” możliwa jest zmiana twojego adresu e-mail, telefonu oraz hasła.

Czy mogę zrezygnować z otrzymywania powiadomień e-mail?

Jak usunąć konto w serwisie Legalmine?

W celu usunięcia konta skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

W jakich sytuacja zlecenie może zostać usunięte?

Zlecenie może zostać przez nas usunięte jeżeli nie spełnia warunków przewidzianych w regulaminie. Notoryczne łamanie zasad regulaminu może skutkować zawieszeniem konta bądź nawet jego usunięciem z systemu.

Mam problemy z logowaniem – co robić?

Jeżeli nie możesz się zalogować:

  • Upewnij się, że poprawnie wpisujesz: e-mail oraz hasło. Zwróć przy tym uwagę, czy nie masz włączonego na klawiaturze przycisku Caps Lock (pisanie wielkimi literami) lub kombinacji klawiszy Ctrl+Shift (zamiana liter y i z).
  • Masz ustalone nowe hasło? Twoja przeglądarka może jeszcze pamiętać poprzednie, dlatego upewnij się, czy podobne trudności występują przy korzystaniu z innej przeglądarki. Jeśli okaże się, że problem dotyczy tylko jednej przeglądarki - sprawdź opcję zapamiętywania haseł i formularzy.
  • Jeśli nie masz pewności, czy pamiętasz swoje hasło – skorzystaj z opcji przypominania hasła.